Martinez Zogo affair: Humihingi ng paliwanag ang PCRN deputy kasunod ng aborted release nina Léopold Maxime Eko Eko at Jean-Pierre Amougou Belinga


Martinez Zogo affair: Humihingi ng paliwanag ang PCRN deputy kasunod ng aborted release nina Léopold Maxime Eko Eko at Jean-Pierre Amougou Belinga

Ang PCRN deputy, Cabral Libii, ay humihiling ng isang kahilingan para sa mga paliwanag kasunod ng aborted release ng dalawa sa mga pangunahing akusado sa Martinez Zogo affair, na sina Léopold Maxime Eko Eko at Jean-Pierre Amougou Belinga. Ang utos ng pagpapalaya ay inisyu ng nag-iimbestigang hukom, ngunit nananatili ang mga pagdududa sa pagiging tunay nito. Ang kinatawan ay humihiling ng mga pagsisiyasat upang matukoy ang katotohanan ng utos at upang usigin ang mga may-akda ng anumang posibleng palsipikasyon.

Mga tanong mula kay MP Cabral Libii 

Nagpahayag ng pagkabahala si Cabral Libii tungkol sa manipulasyon ng mga institusyon ng bansa. Pinaninindigan ng inihalal na kinatawan ng Nation na kung ang release order ay hindi authentic, ang ulat ng notification ng order na ito ay hindi rin authentic. Kaya naman nagtataka ang MP kung bakit walang isinagawang pagsisiyasat para matunton ang mga may-akda ng isang pamemeke, ang paggamit ng isang pamemeke o isang pamemeke sa pampublikong pagsulat. Nagtataka din siya tungkol sa mga posibleng interogasyon ng mga tao na ang mga pangalan ay lumalabas sa hindi authentic na ulat. Nanawagan si Cabral Libii para sa transparency sa bagay na ito at upang bigyan ng katiyakan ang mga tao tungkol sa mga aksyon na ginawa.

Ang tanong ng pagiging tunay ng order 

Naglabas ang nag-iimbestigang hukom ng release order para kay Léopold Maxime Eko Eko at Jean-Pierre Amougou Belinga. Ang desisyon na ito ay batay sa mga resulta ng mga pagdinig at paghaharap sa pangunahing nag-aakusa, si Tenyente Koronel Justin Danwe, na humantong sa konklusyon na ang kanilang pagkulong ay hindi na kinakailangan upang maitatag ang katotohanan. Gayunpaman, sinasabi ng isang dokumentong kumakalat sa social media na ang mga naunang desisyon, kasama ang utos ng nag-iimbestigang hukom, ay mga peke.

Ang panawagan para sa malalim na pagsisiyasat 

Hinihiling ni Cabral Libii na magsagawa ng mga pagsisiyasat upang matukoy ang katotohanan ng utos at matukoy ang mga responsable para sa isang posibleng pamemeke. Binigyang-diin niya ang pangangailangan para sa transparency sa usaping ito at ang pangangailangang bigyan ng katiyakan ang mga tao tungkol sa integridad ng sistema ng hudikatura.

Unang lumitaw ang artikulong ito https://237actu.com/affaire-martinez-zogo-le-depute-pcrn-demande-des-explications-suite-a-la-liberation-avortee-de-leopold-maxime-eko-eko-et-jean-pierre-amougou-belinga


.