"Metformin: Ang potensyal na kalasag laban sa mahabang Covid"

 

Metformin: Ang potensyal na kalasag laban sa mahabang Covid

Isang bagong sinag ng pag-asa

Metformine — Wikipédia

Ang Metformin, isang kilalang gamot na anti-diabetes, ay maaaring mabawasan ang mga pagkakataon na magkaroon ng mahabang Covid, ayon sa isang kamakailang pag-aaral.

Isang promising na pag-aaral

Metformine : rôle, diabète, quels effets secondaires ?

Natuklasan ng pag-aaral na ang metformin ay maaaring mabawasan ang panganib ng mahabang Covid ng 40% sa mga pasyenteng nagpositibo sa Covid-19. Ang pag-aaral ay nagsasangkot ng higit sa 1 mga pasyente, na nagpapakita ng mga magagandang resulta.

Mga limitasyon at implikasyon

2,283 Implication Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

Kahit na ang mga resulta ay nangangako, ang metformin ay hindi pa nasusuri sa mga taong matagal nang may Covid. Bukod dito, ibang gamot, tulad ng ivermectin at fluvoxamine, ay hindi napatunayang epektibo sa pagpigil sa matagal na Covid.