"Ukraine: Ang nawasak na dam ay humantong sa mga baha at mga biktima"

 

Ukraina: Ang nawasak na dam ay humahantong sa pagbaha at mga kaswalti

Bahagi 1: Pagkasira ng dam at ang mga agarang kahihinatnan nito

Explosion du barrage de Kakhovka en Ukraine : "Cela peut perturber la planification de la contre-offensive ukrainienne"

Ang digmaan sa Ukraine ay nagkaroon ng bagong trahedya sa pagkawasak ng Kakhovka dam. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng napakalaking pagbaha na nagpaalis ng libu-libong tao at nagbanta sa integridad ng Zaporizhia nuclear power plant. Ang pagkawasak ay nagresulta sa paglikas ng higit sa 2 katao sa panig ng Ukrainian at 340 sa panig ng Russia.

Bahagi 2: Banta sa Zaporizhia nuclear power plant

Guerre en Ukraine: après la destruction du barrage, la centrale nucléaire de Zaporijjia est-elle en danger? - Nice-Matin

Ang Kakhovka dam ay mahalaga para sa Zaporizhia nuclear power plant, dahil nagbibigay ito ng tubig na kailangan upang palamig ang mga reaktor. Sa kabila ng pagkasira ng dam, patuloy ang pumping efforts upang matiyak ang patuloy na operasyon ng planta. Nangako ang gobyerno ng Ukraine ng kabayaran para sa mga biktima ng nawasak na dam.

Bahagi 3: Mga Mutual na Akusasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine

Nouvelles tensions entre l'Ukraine et la Russie : ce que l'on sait

Nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Inakusahan ng Kremlin ang mga pwersang Ukrainian na pumatay ng mga sibilyan sa panahon ng putukan ng artilerya sa panahon ng mga operasyon ng paglisan, at ganoon din ang ginagawa ng Ukraine sa pamamagitan ng pagsisi sa Moscow. Ang maigting na sitwasyong ito ay nagpapataas ng pangamba sa paglala ng salungatan sa mga susunod na araw at linggo.