“AdventHealth Isang Kanlungan para sa mga Nars: Suporta at Pagkakaisa sa Orlando”

 

Kalusugan ng Advent Isang kanlungan para sa mga nars: suporta at pagkakaisa sa Orlando

Bahagi 1: Gumawa ng ligtas na espasyo para sa mga nars

Une nouvelle clinique d'AdventHealth Orlando aide à traiter le COVID de  long terme - Actualités adventistes

Nag-set up ang AdventHealth Orlando ng mga get-together para sa mga bagong nurse, na nagbibigay ng espasyo kung saan maibabahagi nila ang kanilang mga takot, ideya, at alalahanin nang walang paghuhusga.

Part 2: Ang Inspirational Journey ni Britney Benitez sa AdventHealth

Si Britney Benitez, ang punong nursing officer ng AdventHealth Orlando, ay isang alumnus ng AdventHealth University School of Nursing. Mula sa isang pamilya ng mga nars, ang kanyang karera ay nagbibigay inspirasyon sa maraming mga bagong rekrut.

Britney Benitez, MSN, RN, NEA-BC - Vice President/CNO - AdventHealth  Central Florida | LinkedIn

Bahagi 3: Iba ang pag-iisip tungkol sa pangangalaga sa kalusugan

 

Binigyang-diin ng pandemya ang pangangailangang pag-isipang muli ang nursing at pangangalagang pangkalusugan. Binibigyang-diin ni Ms. Benitez ang kahalagahan ng pagbabago, lalo na sa mga tuntunin ng telehealth at pagpapaospital sa bahay.