Lindol sa MRC: Pinatalsik si Master Tamfu Richard para sa kanyang suporta kay Michèle Ndoki

 

Lindol sa MRC : Si Master Tamfu Richard ay pinatalsik para sa kanyang suporta kay Michèle Ndoki

Barrister Tamfu Richard spends second night in prison – Mimi Mefo Info

Si Master Tamfu Richard ay hindi kasama sa MRC

Nasa ilalim ng tensyon ang Movement for the Renaissance of Cameroon (MRC). Sa isang pulong na pinamumunuan ni Pr. Maurice Kamto, isang radikal na resolusyon ang kinuha: Si Master Tamfu Richard ay hindi kasama sa National Directory. Ang lindol sa pulitika ay naganap noong Miyerkules, Hunyo 7, 2023.

Maurice Kamto — Wikipédia

Ang Mga Pagsingil Laban kay Master Tamfu

Si Richard, Pambansang Kalihim na namamahala sa Reporma at Modernisasyon ng Estado at pangunahing tagapagbalita para sa MRC, ay inakusahan ng "pag-atake sa edad" ni Pangulong Kamto at ng lantarang pagsuporta sa kandidatura ni Michèle Ndoki para sa pagkapangulo ng partido. Isang kilos na itinuturing ni Kamto bilang isang hindi katanggap-tanggap na kawalan ng tiwala sa kanya.

Michele Ndoki - Wikipedia

Michèle Ndoki, Isang Determinado na Manhamon

Si Ndoki, isang dedikadong aktibistang MRC, ay tumugon sa magulong sitwasyong ito noong Mayo 20, 2023. Handa nang hamunin si Maurice Kamto para sa pagkapangulo ng MRC, nagbahagi siya ng maikling mensahe sa kanyang Facebook account noong Sabado, Mayo 20, na tinutuligsa ang "mga kaaway ng pag-unlad sa loob ng kanyang partidong pampulitika.

Nasa ilalim ng tensyon ang Movement for the Renaissance of Cameroon (MRC). Sa isang pulong na pinamumunuan ni Pr. Maurice Kamto, isang radikal na resolusyon ang kinuha: Si Master Tamfu Richard ay hindi kasama sa National Directory. Ang lindol sa pulitika ay naganap noong Miyerkules, Hunyo 7, 2023.

Si Richard, Pambansang Kalihim na namamahala sa Reporma at Modernisasyon ng Estado at pangunahing tagapagbalita para sa MRC, ay inakusahan ng "pag-atake sa edad" ni Pangulong Kamto at ng lantarang pagsuporta sa kandidatura ni Michèle Ndoki para sa pagkapangulo ng partido. Isang kilos na itinuturing ni Kamto bilang isang hindi katanggap-tanggap na kawalan ng tiwala sa kanya.

Bilang karagdagan sa kanyang pagbabawal, si Master Tamfu ay tinanggal mula sa pangkat ng komunikasyon ng partido, na may babala na maaari siyang dalhin sa harap ng Disciplinary Board para sa "paglabag sa tungkulin ng reserba at katapatan".

Si Ndoki, isang dedikadong aktibistang MRC, ay tumugon sa magulong sitwasyong ito noong Mayo 20, 2023. Handa nang hamunin si Maurice Kamto para sa pagkapangulo ng MRC, nagbahagi siya ng maikling mensahe sa kanyang Facebook account noong Sabado, Mayo 20, na tinutuligsa ang "mga kaaway ng pag-unlad sa loob ng kanyang partidong pampulitika.

Nang may determinasyon, isinulat niya: "Ako ay isang kandidato para sa Panguluhan ng Kilusan para sa Renaissance ng Cameroon, naghahanda ako kasama ng mga naniniwala sa aming proyekto ang pinakamagandang kumpetisyon sa kasaysayan nito mula ika-4 ng Nobyembre. Ang kanyang mga determinadong salita ay parang isang deklarasyon ng digmaang pampulitika. Nangangako siya na mananatiling hindi mapakali sa harap ng panloob na kaguluhan: “Hayaan silang patuloy na mag-ingay, wala tayong pupuntahan! At ang saya nila mananalo pa tayo. »

Oras lang ang magsasabi kung paano maglalaro ang sitwasyong ito sa MRC at kung sino sa huli ang hahalili sa pamumuno ng partido. Isang bagay ang tiyak, ang mga darating na buwan ay magiging mahalaga para sa pagsasanay sa pulitika.