MINJEC Holiday Internships 2023 na edisyon

MINJEC Holiday Internships 2023 na edisyon

 

MINJEC Holiday Internships 2023 na edisyon

Pagpili ng 234 na kabataan para sa internship sa 2023 Holidays

Ang Minister of Youth and Civic Education (Ml C) ay nagpapaalam sa mga batang mag-aaral, mag-aaral at mag-aaral na may edad 15 hanggang 35 ng pagbubukas sa loob ng kanyang Ministerial Department ng 202 na edisyon ng holiday internship para sa benepisyo ng dalawang daan at tatlumpu't apat (234) na kabataan mga tao.

Ang mga file ng application na naglalaman ng pagbanggit "PARA SA PAGPILI NG MGA KABATAAN PARA SA 2023 EDITION OF HOLIDAY COURSES" matatanggap sa isang selyadong sobre, sa Central Mail Service, na matatagpuan sa Administrative Center, sa mga rehiyonal na delegasyon o online sa address minjecdpej@gmail.com, hindi lalampas sa Biyernes, Hunyo 02, 2023 nang 15:30 p.m.

 

Kasama sa mga rekord na ito ang:
Isang nakatatak na sulat-kamay na kahilingan na hinarap sa Minister of Youth and Civic Education;
Isang application form na kokolektahin mula sa sentral na serbisyo ng koreo ng Ministro ng
Youth and Civic Education o mada-download mula sa mga website ng MINJEC
(www.minjec.gov.cm at ang NYO (www.onjcameroon.cm);

  • Isang photocopy ng birth certificate;
  • Isang photocopy ng National Identity Card o Student Education Card:
  • Isang wastong sertipiko ng paaralan
  • Isang photocopy ng Biometric Youth Card.
mag-aplay din para sa: