6 na hakbang upang matulungan ang isang kamag-aral na biktima ng pambu-bully

6 na hakbang upang matulungan ang isang kamag-aral na biktima ng pambu-bully

 

Alamin kung paano labanan ang bullying sa paaralan at tumulong sa kapwa biktima. Sama-sama tayong makakagawa ng pagbabago.

Ang bullying sa paaralan ay nakakaapekto sa maraming mga mag-aaral at maaaring magkaroon ng mapaminsalang kahihinatnan sa kanilang kapakanan at tagumpay sa akademiko. Paano matukoy ang hindi pangkaraniwang bagay na ito at tumulong sa kapwa biktima? Narito ang ilang mga tip upang mas maunawaan at makakilos sa harap ng pambu-bully sa paaralan.

  1. Pag-unawa sa bullying sa paaralan Isa itong tunay na salot ng pang-araw-araw na buhay, na nakakaapekto sa maraming estudyante sa buong France. Ito ay paulit-ulit na pisikal, sikolohikal o berbal na karahasan sa kapaligiran ng paaralan, na kadalasang ginagawa ng isang grupo ng mga indibidwal laban sa isang kaklase. Ang social media ay nagdulot din ng cyberbullying, na maaaring mabilis na maging viral at patuloy.
  2. Ang mga kahihinatnan ng bullying sa paaralan Ang mga kahihinatnan sa pisikal at mental na kalusugan ay napakabigat. Kabilang sa mga ito, maaari nating banggitin ang pagliban, paghinto sa pag-aaral, mga problema sa memorya at konsentrasyon, ang patuloy na pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan, ang pagbaba ng mga resulta sa paaralan, panlipunan at relasyong paghihiwalay, paaralan at panlipunang phobia, pagkabalisa-depressive disorder, marahas at paniwala na pag-uugali, atbp.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  3. Paano tumugon sa pambu-bully sa paaralan? Bilang saksi sa isang sitwasyon ng pambu-bully sa paaralan, mahalagang makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang, maging ito ay isang magulang, guro o punong-guro ng paaralan. Mahalaga ang komunikasyon upang labanan ang salot na ito at matulungan ang mga biktima.
  4. Mga solusyon na dapat iwasan Mahalagang iwasang subukang lutasin ang problema sa iyong sarili, humingi ng paghihiganti o gumamit ng karahasan. Ang layunin ay makahanap ng mga mabubuhay na solusyon at sustainable, nang hindi nakayuko sa antas ng mga nanliligalig.
  5. Mga hotline ng bullying sa paaralan Kung ikaw ay saksi ng pambu-bully sa paaralan o ikaw mismo ang biktima, may mga libreng numero ng tulong, tulad ng 30 20 para mag-ulat ng mga kaso ng pambu-bully sa paaralan, at 30 18 para sa tulong sa cyber-bullying.
  6. Pagtaas ng kamalayan at pagtuturo laban sa bullying Mahalagang itaas ang kamalayan at turuan ang mga mag-aaral, guro at magulang tungkol sa pang-aapi sa paaralan, upang lumikha ng isang malusog at mapagmalasakit na kapaligiran sa paaralan. Ang pakikilahok sa mga kampanya sa pag-iwas, pag-aayos ng mga workshop o kumperensya ay lahat ng posibleng aksyon upang labanan ang salot na ito.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  7. Ang papel ng mga tagapamagitan sa paaralan Ang mga tagapamagitan ng paaralan ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpigil at pamamahala sa mga sitwasyon ng pang-aapi. Sinanay silang makinig, payuhan at suportahan ang mga estudyanteng nahihirapan, gayundin ang tumulong sa pagresolba ng mga salungatan nang mapayapa.
  1. Hikayatin ang empatiya at suporta sa mga mag-aaral Ang pagpapaunlad ng klima ng pagtutulungan at suporta sa mga mag-aaral ay mahalaga upang maiwasan ang pang-aapi sa paaralan. Hikayatin ang mga estudyante na magsalita, makinig sa iba, at suportahan ang isa't isa kung kinakailangan.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  2. Ang responsibilidad ng mga paaralan Ang mga paaralan ay may mahalagang papel na ginagampanan sa paglaban sa pambu-bully. Dapat silang maglagay ng malinaw na mga patakaran upang maiwasan, tuklasin at pamahalaan ang mga sitwasyon ng pang-aapi, pati na rin suportahan ang mga biktima ng estudyante at bigyan ng parusa ang mga may kasalanan.
  3. Pakikipagtulungan sa pagitan ng mga magulang, guro at mag-aaral Ang malapit na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga magulang, guro at mag-aaral ay mahalaga upang epektibong labanan ang pang-aapi sa paaralan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, posibleng lumikha ng isang ligtas at inklusibong kapaligiran ng paaralan para sa lahat.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY

Ito ay isang malubhang problema na nakakaapekto sa maraming mga mag-aaral at may mga kapansin-pansing kahihinatnan sa kanilang kagalingan at tagumpay sa akademiko. Bilang saksi, kasama o magulang, napakahalagang magkaroon ng kamalayan sa lawak ng pangyayari at kumilos upang suportahan ang mga biktima at maiwasan ang mga bagong sitwasyon. Sama-sama, maaari tayong tumulong sa paglikha ng mga paaralan kung saan ang bawat mag-aaral ay nakadarama ng kaligtasan at paggalang.

5 tip upang maiwasan ang pagtatalo sa pagitan ng mga mag-asawa